Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amtra Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063436, NIP 6250009241, REGON 272530098, adres e-mail: konkurswd40@amtra.pl,  telefon: +48 32 294 41 00(dalej jako „Administrator”).
2.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia Konkursu „Napraw! Nie wyrzucaj.”w tym w celu promocji Laureatów, rozpatrzenia reklamacji oraz dla celów podatkowych, a ponadto w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
3.       Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest zgoda udzielona Administratorowi przez Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych ( 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”); przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.       Administrator, o którym mowa w ust. 1 może powierzyć Pani/Pana dane osobowe organom administracji podatkowej, a także podmiotom współpracującym z Administratorem w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Odbiorcami danych osobowych mogą być także firmy dostarczające narzędzia do automatycznego przesyłana powiadomień e-mail oraz podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi platform służących do przeprowadzenia Konkursu. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników zawierając każdorazowo stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
5.       Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres 10 lat, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne.
6.       Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres e-mail wskazany poniżej;
b)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;
c)       prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
d)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7.       Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie e-maila na adres: konkurswd40@amtra.pl

Kontakt

Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec

© 2024 WD-40 Company. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się 👋

---------- Lub ----------

Zapomniałeś hasła?

Potrzebujesz konta? Zarejestruj się za darmo.

Zapomniałeś hasła?

Nie ma problemu. Wprowadź swój adres e-mail poniżej, a my wyślemy Ci link do jego zresetowania.

Anuluj

Utwórz konto

Anuluj